HP LaserJet MFP M28a Printer

2020-06-08  

HP LaserJet MFP M28a Printer
MOP 1,XXX

‧類型  鐳射打印機
‧型號  W2G54A
‧參數

 打印,影印,掃描 - 全球最細鐳射打印機

A4打印速度(每分鐘)18頁黑白

內置 32 MB 記憶體

首頁輸出速度8.2秒

每月打印量可達 8,000 頁

1年自攜維修服務

體積 (闊 x 深 x 高)/ 重量:
360 x 264 x 197 亳米/ 5.4千克

*規格配備如有修改變更恕不另行通知,請以實際銷售為準